CE Directives

93/42/MDD Medical Devices Directive
2006/42/EC Machinery Safety Directive
97/23/AT Pressure Equipment Directive
2006/95/AT Low Voltage Directive (LVD)
2004/108/AT Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
305/2011/AB The Construction Products Directive
90/396/AT The Gas Appliance Directive
92/42/AT The Boiler Efficiency Directive
87/404/AT Simple Pressure Vessels Directive
95/16/AT Lift Directive
2000/14/AT The Noise Emission İn The Environment By Equipment For Use Outdoors Directive

 

TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ  (93/42/AT)

Medikal Cihaz olarak anılan: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu, farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerle sağlamayan, insan üzerinde bir hastalığın, teşhisi, kontrol altında tutulması izlenmesi ve tedavisi gibi belli amaçlar için üretilen her türlü araç,alet, cihaz, materyal veya öteki başka maddeler bu direktif kapsamına girer.

Türkiye’de Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (93/42/AT) kapsamında denetimleri Sağlık Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

 

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)

Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) makinalar ile makinaların emniyet parçalarını kapsamaktadır.

Bu direktif, makinaların çalışmasından kaynaklı etkilere maruz kalan insanların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri bertaraf etmeye yönelik kuralları kapsamaktadır.

Türkiye’de Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında denetimleri Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

 

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Türkiye’de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

 

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT)

Kısa adı ile Alçak Gerilim Cihazları (LVD) Yönetmeliği (2006/95/AT), alternatif akımda 50-1000 volt arasında, doğru akımda ise 75-1500 volt arasında gerilimlerde kullanılmak üzere kullanılan elektrikli cihazları kapsar.

Türkiye’de Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği (2006/95/AT) kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) , Elektrik/Elektronik cihazların çalışırken çevreye yaydığı dalga ile hem kendi çalışmasını, hem de çevredeki cihazların çalışmasını engellemeyecek şekilde yapısal bağışıklığa sahip olarak imal edilmelerini ve piyasaya arz edilmelini amaçlamaktadır.

Türkiye’de Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), kullanılacak yapı malzemesinin, kullanım amacına uygun kalitede üretilmesini ve piyasaya arz edilmesini hedeflemektedir.

Türkiye’de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Yapı Malzemeleri Yonetmeliği (305/2011/AB)

 

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK  (90/396/AT)

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT), normal su sıcaklığı 105 dereceyi geçmeyen gaz yakan cihazları, üflemeli brülörleri ve gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edilen emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını kapsar.

Türkiye’de Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

 

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK(92/42/AT)

Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği (92/42/AT), nominal çıkış gücü 4kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının asgari enerji veriminin temin edilmesi, çevre kirliliğini minimize edilmesi, kişilere veya mallara gelecek zararın engellenmesi için üretimde uygulanacak esasları kapsar.

Türkiye’de Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği (92/42/AT) kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

 

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT)

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT), iç basıncı 0,5 bardan yüksek ancak azami basınç seviyesi 30 bardan yüksek olmayan ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basınçlı kapları kapsamaktadır.

Türkiye’de Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

 

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ(95/16/AT)

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve asansörlerin güvenlik aksamlarını kapsamaktadır.

Türkiye’de Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), kapsamında denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmaktadır.

Download: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

 

AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN  OLUŞTURULAN ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK  (2000/14/AT )

Bu yönetmeliğin amacı, açık alanda kullanılan teçhizatların yarattığı gürültüye ilişkin gürültü emisyonları standartlarının uygulanmasıdır.

Download: Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

TOP