ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir.

ISO 9001:2008 uluslararası standardizasyon örgütünün ( International Organization for Standardization) oluşturduğu bir kalite yönetim standartıdır.

ISO 9001:2008 belgesi ürün/hizmetin kendisine değil, onu üreten sistemin tamamına yöneliktir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi kalitenizin devamlılığının garantisidir.

ISO 9001:2008 nedir?

ISO 9001 standartı her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte olan, uygulayıcı görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda revize edilen bir kalite sistem belgesidir. Burada geçen 2008 ibaresi standartın en son revize edildiği tarihi temsil etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır

ISO 9001 Belgeli bir kuruluşta oluşabilecek her problem aslında bir iyileştirme fırsatı olarak görülmelidir. Önemli olanda problemin çözülmesi değil, problemlerin tekrarlanmamasıdır.

ISO 9001:2008’ in Faydaları:

  • Çalışanların kalite bilincinde verim sağlanması,
  • İşletmede çalışanların sorumluluk ve yetkilerinin tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık,
  • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli tutulması ve kontrolünde kolaylık sağlanması,
  • Rakipleri arasında itibarında artış sağlanması(prestij),
  • Girdi, üretim ve son kontrollerin düzenli olarak yapılabilmesi,
  • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri en aza indirmek,
  • Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek,
  • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak

Santes Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet vermektedir.

TOP