ISO 9001:2008 Nedir?

ISO 9001 standartı her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte, uygulayıcıların görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmektedir. Burada geçen 2008 ibaresi standartın en son revize olduğu tarihi temsil eder.

ISO 9001:2008 ‘İN FAYDALARI:

  • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması.
  • İşletme içi yetki, sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
  • Müşteri Memnuniyetinde artış sağlanması,
  • Piyasa faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanması (prestij)
  • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli tutulması ve kolaylıkla kontrol edilebilirliğinin sağlanması
  • Kurumsallaşma yolunda gerekli altyapının sağlanması.
TOP