CE Belgesi (CE İşareti, CE Markası, CE Sertifikası)

CE BELGESİ (CE İŞARETİ), ürünlerin serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

CE BELGELENDİRME(CE İŞARETİ), en temel haliyle, bir ürünün özel standartlara ve diğer AB normlarına uygunluğunun güvencesidir.

CE BELGESİ Ürünün Avrupa Birliğinin yayınlamış olduğu yeni yaklaşım direktifleri ve ilgili EN standartlarına uygun olduğunu gösteren belgedir.

İthalatçı ithal ettiği ürünlerin, imalatçı ise imal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu belgelemek zorundadır.

‘CE’ Markası adını Fransızca ‘’Avrupa’ya Uygunluk’’ anlamına gelen ‘’Conformite Europeene’’ kelimelerinin baş harflerinden almıştır.

CE İŞARETİ NASIL KULLANILIR?

 
 • CE işareti aşağıdaki biçimde düzenlenmiş harflerinden oluşacaktır:
   
 • CE İşareti küçültülüp, büyültüldüğü takdirde yukarıdaki ölçekli çizimde verilen oranlara itibar edilmelidir.
 • CE işaretinin her bir harfinin dikey boyutları 5 mm'den az olmamak üzere büyük oranda birbirleri ile aynı olmalıdır.
 • Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerin işaretlenmesinde “CE” işaretinin altında onaylanmış kuruluş tescil numarası yer almalıdır.

CE BELGESİ(CE İŞARETİ)FAYDALARI:

 • CE İşareti(CE Belgesi), ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
 • CE İşareti(CE Belgesi), kesinlikle ürünün garanti belgesi değildir.
 • CE İşareti(CE Belgesi),insan ve çevre şartları için güvenli olduğunu gösterir.
 • CE İşareti(CE Belgesi), kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.
 • CE İşareti,(CE Belgesi) bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
 • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ele alınarak geri çevrilmesi muhtemel değildir,
 • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine birebir uygunluğun göstergesidir.

Bu nedenle CE Belgesi (CE İşareti)AB dışında üretilen ürünler için de bir ‘Pasaport’ niteliğindedir.

NEDEN CE BELGESİ (CE İŞARETİ)?

CE Belgesi(CE İşareti),söz konusu direktifler kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret olduğundan dolayı yurtiçi ve yurtdışı piyasaları sunulacak ürünler için zorunludur.

CE Belgesi(CE İşareti),AB üyeleri ülkelerle ürün bazında rekabet edebilmemiz için ve üretim seviyesinin Avrupa Kalite Standartlarına uygun olabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda alınması zorunlu bir belge olmuştur.

CE BELGESİ(CE İŞARETİ) ZORUNLU MUDUR?

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birligi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.

Türkiye’de mevzuatlarda yapılan son güncellemelerle CE Belgesi(CE İşareti)  yurtiçinde piyasaya sürülen ürünler içinde zorunludur.

CE MARKALAMA (İŞARETLEME)NEDİR?

Fransızca, “Avrupa’ya Uygunluk” (Conformité Européenné) anlamına gelen CE işareti, Avrupa Birliği tarafından teknik mevzuat uyum çerçevesinde bulunan “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamında 1987 yılında yayınlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” içerisindeki ürünler için geçerli olan bir işarettir.

28 adet Yeni Yaklaşım Direktiflerinden 24’ü için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. CE işareti, bir kalite belgesi veya markası değildir. CE, bu işareti taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunun ve gerekli olan tüm uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinin kanıtıdır.

Yayınlanan bu direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı mevcut riskleri, olması gereken minimum güvenlik gereklilikleri ve uygunluk değerlendirme prosedürleri yer almaktadır. CE işareti taşıyan bir ürünün, ilgili AB Yeni Yaklaşım Direktiflerinin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı varsayılır. Her direktifte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri ile ilgili zorunlu koşullar bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır.

Kısaca, CE işaretini bir kalite işareti olarak görmemek gerekir. Bu işaret, ürünün doğaya, çevreye ve insana karşı minimum güvenlik koşullarına sahip olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence, bir ürünün ticari olarak Avrupa’da dolaşımı için adeta bir pasaport görevi görmektedir.

CE BELGELENDİRME(CE İŞARETİ)DİREKTİFLERİ/KAPSAMLARI

93/42/MDD Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
2006/42/EC Makina Emniyeti Yönetmeliği
97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere   Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
90/396/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik gereklerine Dair Yönetmelik
87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
95/16/AT Asansör Yönetmeliği
2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat TarafındanOluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
TOP